Зростаючі за останній час вимоги до антикорозійного захисту металевих поверхонь, їх декоративності, а також до забезпечення високих специфічних експлуатаційних характеристик, зробили актуальними питання створення нових видів покриттів, розробки способів і технології їх нанесення. Особливо гостра необхідність вирішення цих завдань відчутна при широкому впровадженні алюмінієвих конструкцій в спорудах з великою площею скління.Найбільш повно, нові вимоги задовільняє полімерне порошкове покриття. Накопичений досвід його застосування підтверджує високу технічну і економічну ефективність, і перш за все, при порівнянні з альтернативними видами спеціальних покриттів. Сутність процесу порошкового напилення полягає в нанесенні і сплаву частинок полімеру на поверхні виробу.

    Поділ на групи, або класифікація по використовуваних принципам, вельми умовна, проте вона дозволяє виявити загальні закономірності, що лежать в основі протікання процесів формування покриттів. Знання та облік цих закономірностей дозволяють не тільки розробляти і впроваджувати нове обладнання, а й є запорукою отримання покриттів високої якості. Досягнуті за останній час успіхи в техніці порошкового напилення дозволили значно підвищити якість фарбування, а також істотно розширити області його застосування. Про це свідчить безліч публікацій, як у загальтехнічній, так і спеціальній літературі. Там же можна ознайомитися з основами технології, економічними та екологічними аспектами, а також проблемами, що виникають в процесі роботи з порошковими матеріалами. Разом з тим, далеко не всі можливості полімерних покриттів як функціональні, так і декоративні, а також способи їх формування, в достатній мірі досліджені.